Asi třicet účastníků se v sobotu 6. února zapojilo do průvodu maškar při tradičním masopustu v Brodech u Krásného Dvora. Masopust tam probíhá každý rok už od roku 2003 pod patronací rodiny Doležalových a má stále více jak aktivních účastníků, tak i těch návštěvníků, kteří se přijdou jen podívat jako diváci.

Masky do průvodu si jejich nositelé vyrábějí sami. Ani letos nechyběla veselá nálada, průvod vyšel ve 14 hodin, od 17 pak pokračovalo společné posezení v hasičské zbrojnici. K dobré náladě vyhrával harmonikář a také „vozembouchář". Masopust a přátelské posezení skončily až kolem 22. hodiny.