Nově opravená památka v zámeckém parku v Krásném Dvoře u Podbořan, oranžovou barvou zářící vysoký Novogotický templ s rozhlednou na své střešní konstrukci, budí velký zájem návštěvníků. Poprvé otevřena pro veřejnost byla v závěru května a od června zahájila běžný provoz s možností každodenních prohlídek s výjimkou pondělí. Za červen památku navštívilo přibližně 1400 lidí a z toho 1300 vystoupalo po úzkých točitých schodech až nahoru, aby se mohli potěšit vyhlídkou z rozhledny.

To je v průměru kolem šedesáti návštěvníků denně. Lidé si chtějí prohlédnout památku i přesto, že se za návštěvu platí vstupné a že výstup na rozhlednu není úplně jednoduchý. Schodiště je úzké a stoupání dost příkré. K výstupu na věž je potřeba být zdravý a mít dobrou tělesnou kondici. Nahoře z bezpečnostních důvodů může pobývat v jednom okamžiku pouze maximálně osm lidí, na což dohlížejí pracovníci u vstupu do templu a návštěvníky pouštějí na rozhlednu jen ve skupinách po osmi.

"Zájem návštěvníků je velký a jsme za to moc rádi. I to dokládá, že oprava památky byla důležitá a nebyl to zbytečný nápad," uvedla na dotaz Deníku Michaela Hofmanová, kastelánka Státního zámku Krásný Dvůr.

Otvírací doba je na léto o hodinu delší

Během nadcházejících letních prázdnin bude tedy otvírací doba kvůli velkému zájmu lidí oproti červnu prodloužena ještě o jednu hodinu navíc. "V červenci a srpnu bude templ otevřen k prohlídkám denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Poslední výstup nahoru bude umožněn v 16.30 hodin," upřesnila Michaela Hofmanová. Na provoz a bezpečnost v této památce dohlížejí pracovníci správy zámku, kteří se střídají ve službách. Lidem v templu prodávají také vstupenky a suvenýry.

Novogotický templ v jižní části rozlehlého zámeckého parku je unikátní architektonická památka pocházející už z roku 1793. Dlouho byla v havarijním stavu. V roce 2014 byla zahájena rekonstrukce za 21 milionů korun. Investorem byl Národní památkový ústav ČR. Významnou část prostředků, 13 milionů, na opravu poskytly evropské kulturní fondy z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Díky náročné opravě mohla být výjimečná památka letos zpřístupněna veřejnosti. „Stalo se tak poprvé v historii – nikdy dříve široká veřejnost přístup do této památky a na vyhlídku neměla," připomněla kastelánka.