V Krásném Dvoře u Podbořan se na počátku února uskuteční referendum k plánovanému otevření lomu na těžbu bentonitu. Jde o horninu, která se využívá ve slévárenství, v keramickém, stavebním i chemickém průmyslu. Vyhlášení referenda, kde mohou svůj názor na věc vyjádřit všichni obyvatelé obce ve věku nad 18 let, schválili zastupitelé obce.

Referendum, v němž se bude zhruba 740 občanů Krásného Dvora a přilehlých obcí vyjadřovat k tomu, zda souhlasí s povolením těžit bentonit, se uskuteční 7. února. Pro jeho vyhlášení hlasovalo všech osm přítomných zastupitelů, jeden zastupitel byl pro nemoc omluven.

Obec ztratí svůj rekreační ráz

Odpůrci těžby argumentují tím, že Krásnodvorsko je díky zámku a rozlehlému anglickému parku vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. Těžba bentonitu by tento ráz obce mohla výrazně narušit. Lidé se především obávají zvýšení hluku, prašnosti, nákladní dopravy a celkového dopadu na životní prostředí.

Pod petici požadující vyhlášení referenda se podepsalo 185 lidí z Krásného Dvora a přilehlých částí. „Jsme rádi, že občané projevili takový zájem. Věřím, že v dostatečném počtu přijdou i k referendu," řekl Josef Fiala ze Sdružení Naše Krásnodvorsko, které otevření nového lomu na bentonit od začátku odmítá.

Starosta Krásného Dvora Zuliko Vychytil (ČSSD) na zastupitelstvu upozornil, že referendum, i kdyby v něm občané odmítli plánované otevření lomu, nemá žádnou právní moc těžbu zastavit. Rozhodnutí závisí na ministerstvu životního prostředí, které už těžařům z firmy Sedlecký kaolin mimo jiné na základě kladného postoje předchozího zastupitelstva loni na podzim povolilo geologický průzkum. Ten začal na jaře a skončit má na konci roku 2018.

V okolí Krásného Dvora na jiných místech se již těží kaolin a také právě bentonit.