Vladimír Paleček z Černčic patří mezi 2115 lidí v okrese Louny, kteří loni darovali krev. S bezpříspěvkovým dárcovstvím začal před čtyřmi lety, za tu dobu už stihl téměř padesát odběrů. Od Českého červeného kříže, který provádí morální oceňování dárců krve za bezpříspěvkové odběry od roku 1960, nedávno dostal za čtyřicátý odběr Zlatou medaili profesora Jana Janského. V těchto dnech se připomíná 100 let od založení této organizace v Československu.

„Chodím darovat krev asi desetkrát do roka. Začal jsem s tím poměrně pozdě, před čtyřmi lety. Prodělal jsem žloutenku typu A, domníval jsem se, že krev dávat nemůžu. Až později jsem zjistil, že už ano,“ vysvětlil 44letý Vladimír Paleček.

Český červený kříž (ČČK) registroval loni v okrese Louny 2115 bezpříspěvkových dárců krve, z čehož bylo 181 nových. Nejvíc za poslední roky, 3500, jich měl ve svém registru loni. „Počty bezpříspěvkových dárců krve se neustále mění. Je to způsobené řadou faktorů. Stěhováním, úmrtími, vážnějšími nemocemi dárců nebo třeba tím, že ženy odejdou na mateřskou dovolenou,“ přiblížila ředitelka Úřadu oblastního spolku ČČK Louny Lenka Vacková. Do loňska počty dárců neustále rostly. „Přispělo k tomu otevření odběrného místa na žatecké poliklinice v roce 2014,“ připomněla.

V okrese jsou nyní odběrová centra dvě na lounské a žatecké poliklinice. Několikrát do roka zabezpečuje pražská Všeobecná fakultní nemocnice odběry krve v Kryrech a Vroutku.

Bezpříspěvkoví dárci krve s vysokými počty odběrů se oceňují. Nejvyšší je Plaketa ČČK „Dar krve - dar života“ za 250 a více odběrů. V okrese ji obdrželi dva pánové, jeden ze Žatce a druhý z Loun.

Dárcovství odstartovala nehoda

Mezi oceněné patří také Jindřich Zedník z Krásného Dvora. Poprvé daroval krev v roce 1969 na vojně. Tehdy se u Hořovic na Berounsku stala dopravní nehoda, svou krví zachránil zraněného vojáka. Času neměli záchranáři tehdy nazbyt, oba vojáky prostě „napíchli“ zároveň. Cenná tekutina proudila z žíly do žíly.

„Velitel nás tehdy nechal nastoupit a zeptal se, kdo dá krev. Já mám krevní skupinu, která je hodně žádaná, a byl jsem vhodným dárcem. Tak jsem se přihlásil. Záchranáři nás tehdy napíchli přímo, voják nehodu přežil,“ zavzpomínal na událost starou půl století. „Tehdy jsem za to dostal od velitele opušťák,“ dodal dnes už s úsměvem.

Po absolvování základní vojenské služby se Jindřich Zedník vrátil do Krásného Dvora. Za obec na Podbořansku hrával fotbal. „Jednou přišel šéf našeho fotbalu a řekl, že se bude dávat krev. Nějak jsme to tehdy brali automaticky, šli jsme skoro všichni,“ popsal dárce krve své prvopočátky.

Od té doby byl na 55 odběrech. Také on převzal Zlatou medaili prof. Jana Janského. „Dávala se krev dvakrát, třikrát do roka. Když byl nějaký problém a nemocnice v Žatci nebo Lounech potřebovala krev akutně, zavolali a jelo se. Tehdy byl v Krásném Dvoře ale jen jeden telefon,“ vylíčil.

Dnes už Jindřich Zedník krev nedává. „Před deseti lety jsem s dárcovstvím skončil, dostal jsem boreliózu,“ dodal bývalý starosta obce.