Státu se už podařilo získat všechny pozemky, kvůli kterým se stavba zdržela o několik let. Křižovatka se stane součástí čtyřproudové rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov, která by měla být v Ústeckém kraji postavena do roku 2010. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která křižovatku postaví. „Na jeho základě bude známa cena a doba dokončení křižovatky. Předpokládá se, že její stavba vyjde na 210 milionů korun a bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2009,“ uvedl na dotaz Deníku Václav Filip, náměstek pro výstavbu Ředitelství silnic a dálnic Chomutov.

Výstavba křižovatky měla začít už před pěti lety. Zdržení si vyžádala změna projektu a hlavně vykupování pozemků. To začalo v roce 2003 a skončilo až letos. Vlastníci některých pozemků je totiž odmítli prodat za cenu stanovenou vyhláškou ministerstva financí. Stavba rychlostní silnice R7 je veřejným zájmem, stát proto pozemky vyvlastnil. Proces vyvlastňování trval tři roky.

Do Mostu a Žatce po nadjezdu

Na nové mimoúrovňové křižovatce povede spodem silnice Praha – Chomutov, kterou vrchem přes most překlene trasa Most – Žatec. Na této silnici bude kruhový objezd, který napojí blízkou průmyslovou zónu Triangle. Ještě letos by se měl začít stavět také úsek R7 mezi křižovatkou a Bítozevsí, který povede podél zóny Triangle.

Zahájení stavby úseku na druhou stranu na Chomutov do Droužkovic je naplánováno na příští rok. Křížení frekventovaných silnic si kvůli vysokému počtu závažných nehod vysloužilo u řidičů označení „křižovatka smrti“. Dopravní situace se tam ještě zhoršila letos, kdy zahájily výrobu japonské továrny v zóně Triangle. Provoz je tam tak velký, že mnohdy je prakticky nemožné odbočit v křižovatce od Žatce na Chomutov či od Mostu na Louny.

Z tohoto důvodu se tam za čtyři miliony korun začne stavět kruhový objezd. „Přestavba na kruhový objezd nebude bránit ve vybudování mimoúrovňového křížení silnic. Řidiči by okružní křižovatku měli začít využívat koncem listopadu,“ uvedl V. Filip s tím, že po dokončení mimoúrovňové křižovatky bude provizorní „kruhák“ zase zlikvidován.

Na křižovatce smrti vznikne kruhový objezd

Na křižovatce smrti má vyrůst kruhový objezd