Z prohlídek odborníků vyplývá, že má svou historickou hodnotu. Systém tvorby vázání krovů střechy je pravděpodobně z let 1703 až 1707 a zřejmě se jedná o nejstarší takto provedené technické řešení v českých zemích.