Stavba si vyžádá dvouměsíční uzávěrku. Křižovatka ulic Vladimirské a Pod Nemocnicí bude uzavřena pro osobní, nákladní i autobusovou dopravu. „Autobusy, které budou vyjíždět z autobusového nádraží, jedoucí ve směru od Chomutova, Žatce a Mostu na Prahu budou moci jet ulicí Rakovnickou a objížďka povede ulicí Sportovní, Rybalkovou a V. Majera. Pro městskou autobusovou dopravu linku číslo dvě bude trasa vedena ulicí Rakovnickou, Sportovní, Rybalkovou, Pudlovskou a dále v trase linky č. 2,“ informoval Václav Zlatohlávek z lounské radnice.

Objížďka si vyžádá přemístění autobusových zastávek. „Zastávka Louny, U spravedlnosti, bude po dobu uzavírky přesunuta do ulice Sportovní. Týká se to i městské hromadné dopravy linka č. 2 zastávky poliklinika, Cítolibská, Vladimírská,“ dodal J. Zlatohlávek.

Tranzitní nákladní doprava bude odvedena na městský obchvat. „Nákladní doprava místního významu mířící ve směru od Rakovníka směrem na Černčice bude odvedena na propoj Rakovnická, Rybalkova, V. Majera a 28 října. Řidiči jedoucí na Chomutov mohou využít obchvat města. Objížďky budou vedeny jako obousměrné,“ doplnil V. Zlatohlávek.

Současný provizorní kruhový objezd je nedostačující. „Pod objezdem je nevyhovující vodovod, který je nutné přeložit, znovu se bude dělat kanalizace, osvětlení, chodníky a komunikace,“ vysvětlil Jiří Markup ml., ředitel stavební společnosti Ekostavby, která bude stavbu realizovat.

Řidiči křižovatkou neprojedou dva měsíce. „Uzávěrka je povolena do 9. září letošního roku,“ řekl V. Zlatohlávek. „Chceme práce na komunikaci mít hotové do konce srpna,“ dodal J. Markup ml. Na financování stavby se podílí město Louny a Ústecký kraj. Celkové náklady na přestavbu křižovatky jsou vyčísleny na čtyři miliony korun. Město Louny se podílí částkou 1.9 milionu korun. Ústecký kraj uhradí částku přesahující dva miliony korun.

Začne oprava dalšího objezdu

Velká křižovatka v Lounech je otevřena po třech měsících