Vánoce a jejich tradice v Krušných horách, to je důležitá součást kulturního dědictví Evropy. Krušné hory jsou dodnes v některých pramenech nazývány „Vánoční zemí", nejen díky zimní krajině bohaté na sníh, ale také kvůli specifické povaze horalů, zvykům, řemeslům a hornictví.

O mnoha zajímavých momentech spojených s tradicí svátků v regionu se můžete dozvědět zítra na přednášce v Mostě, která je otevřená pro veřejnost. Přednášet bude německý vědec Manfred Hellmich. Místem konání je budova Vysoké školy finanční a správní v mostecké ulici Pionýrů.

Setkání začíná v pátek 13. prosince už v 9.45 hodin. Přednáška bude probíhat ve vstupní hale u symbolických kulis – vánočního stromu a betlému.

Mimořádné kulturní dědictví

„V době mezi první adventní nedělí a svátkem Tří králů se v horských vesničkách na české i německé straně Krušných hor odehrávaly slavnostní události a zvyky, které se postupně rozšířily i do dalších míst Evropy. Dnes jsou tyto tradice udržovány jako mimořádné kulturní dědictví, především v saské části Německa," uvádí sdružení Europe Direct Most, které uvedenou přednášku pořádá.

Součástí bude i ukázka betlémů a tradičních krušnohorských vánočních předmětů. Přednáška se bude věnovat historickým souvislostem v regionu, výrobě hraček a dekorací, způsobu trávení Vánoc v horách, tradicím, zvykům, ale i současnému stavu těchto věcí a úloze Evropské unie při ochraně kulturního dědictví.