Severočeská vodárenská společnost (SVS) připravuje rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v Kryrech na Podbořansku. Vymění se hlavně technologie, dojde tím ke zkvalitnění procesu čištění odpadních vod. Po rekonstrukci bude kapacita čistírny 1500 obyvatel.

Splaškové vody z kanalizačního systému v Kryrech natékají na místní čistírnu odpadních vod. Jde o mechanicko biologickou ČOV z roku 1996. Dosud na ní neproběhla větší rekonstrukce, kromě instalace strojních česlí s lisem na shrabky v roce 2012. SVS proto rozhodla o částečné výměně technologie a rekonstrukci objektů ČOV. „Celá rekonstrukce bude probíhat uvnitř oploceného areálu ČOV za provozu. Použitím nových technologií dojde ke zkvalitnění procesu čištění odpadních vod," sdělil Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS.

Přečištěné vody vytékají z ČOV v Kryrech do Blšanky. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna. „Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Prioritně se zaměřujeme na rekonstrukce našich vodovodních a kanalizačních sítí, ale nezapomínáme ani na rekonstrukce objektů a výměny technologií, kam patří i probíhající rekonstrukce na ČOV Kryry," sdělil Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

V minulých letech SVS provedla rekonstrukce čistíren odpadních vod ve všech větších městech okrese v Žatci, Lounech i Podbořanech.