Různé investiční a neinvestiční akce ve výši 30 milionů korun by chtěli v následujících čtyřech letech realizovat v Kryrech na Podbořansku. Peníze mají jít mimo jiné do oprav komunikací, úprav hřbitovů, počítá se s investicemi do sportovišť, budov základní školy, mateřské školy i kulturního domu.

Vyplývá to z dokumentu s názvem Strategie rozvoje územního obvodu města Kryry na roky 2014 až 2018. Ten schválili tamní zastupitelé. Ne všechny zvolené akce se ale podaří realizovat. Pravděpodobně budou chybět peníze. „Předpokládaný roční příjem města Kryry v letech 2014 až 2018 se bude pohybovat kolem 30 milionů korun. Z toho můžeme dát na připravované akce necelé tři miliony korun ročně," sdělil Miroslav Brda, starosta Kryr.

Kryry budou mít jen třetinu potřebných peněz

Z toho vyplývá, že Kryry jsou schopné ze svého pokrýt zhruba třetinu nákladů. Zbylou část musí sehnat z jiných zdrojů, což může být, jako samo vedení Kryr přiznává, problém.

V příštím roce by mělo dojít na dokončení atletické dráhy na školním hřišti za dva miliony korun. V areálu kryrské základní školy se chystají i další práce. Rekonstruována má být podlaha v tělocvičně a její střecha, v plánu je také výměna oken ve všech budovách nebo opravy v učebnách. Okna mají být vyměněna také v kulturním domě, knihovně a požární zbrojnici. Plán počítá také s investicemi do mateřské školy. Chystá se rekonstrukce sociálního zařízení a vnitřního osvětlení, připravuje se i zateplení jednoho z pavilonů.

V letech 2015 až 2018 se počítá také s rekonstrukcí veřejného osvětlení v Kryrech a spádových vesnicích, chystá se výměna svítidel. Počítá se s úpravami hřbitovů, na tom kryrském je navíc v plánu za dva miliony korun rekonstrukce smuteční síně.

Počítá se také s kamerami

Má dojít také na rekonstrukci autobusových čekáren v Kryrech v ulici 5. května nebo na revitalizaci rybníků ve Strojeticích a Běsně. Plánují se opravy cest a chodníků a také bytů ve vlastnictví městečka, pořídit se má nový kamerový systém napojený na Policii ČR v Podbořanech. Ve směru na Vroutek a Podbořany se mají opravit cesty tak, aby mohly sloužit jako cyklotrasy. Počítá se též s nákupem nové techniky pro údržbu zeleně.