Již třetí petici sepsali lidé v Kryrech, kterým vadí zápach z tamní gumárny společnosti Qwert Rubber. Problémem se v minulých dnech zabývalo i kryrské zastupitelstvo, které určilo další kroky v řešení stížnosti. Lidé si na obtížný zápach stěžují dlouhodobě a žádají uzavření či přestěhování závodu.

Proběhlo několik měření

V místě už také bylo provedeno několik měření. „Všechna byla bez závad. Nemohu přece přijít a říci zavíráme, pokud jsou všechny hodnoty v pořádku. Pokud by ale nějaký problém nastal, budeme jednat,“ tvrdí starosta Kryr Miroslav Brda. Podle lidí, kteří si stěžují se však měření provádějí jen když je výroba zastavena. „Je to pořád stejné. Firma jen slibuje nějaké opatření a páchne to tu pořád stejně. Je to nesnesitelné. Máme z toho i zdravotní obtíže,“ tvrdí například Václav Kadleček, iniciátor petice proti gumárně.

Vedení radnice je přesvědčeno, že měření jsou nezávislá. „Prováděla je Česká inspekce životního prostředí a Krajská hygienická stanice. Ti žádné porušení platných norem nezjistili,“ sdělil Deníku kryrský starosta. Z jednání zastupitelstva, které problém řešilo, má iniciátor petice Václav Kadleček rozporuplné pocity. Těší ho však, že se alespoň něco začalo dít. „Starosta nám nedal moc prostoru vyjádřit naše názory. Zřízení pětičlenné komise je však dílčím úspěchem,“ sdělil na dotaz Deníku.

Tvrzením o minimu prostoru starosta oponuje. „Jednání se zúčastnili zástupci firmy, petičního výboru i občanů. Všichni se mohli k záležitosti vyjádřit,“ řekl starosta Miroslav Brda.

Komise bude hlídat továrnu a informovat obec i obyvatele

Vedení města je s výsledkem jednání také spokojeno. „Myslím, že se podařilo najít solidní řešení. Komise bude každé tři měsíce kontrolovat dohody s gumárnou a informovat o nich zastupitele i občany,“ řekl Vojtěch Michálek, kryrský místostarosta. Vedení firmy tvrdí, že se snaží zápach eliminovat a bude v tom pokračovat i do budoucna. Nyní se staví zeď, která má zabránit úniku zápachu směrem do ulice. Proběhla také výměna oken. „Do budoucna chceme také zvýšit komín a uvažujeme také o nákupu nového odsávání,“ informoval Vladimír Beránek, jednatel společnosti Qwert Rubber.

Zda budou tato opatření dostatečná, bude sledovat komise. „Na příštím zasedání předá firma harmonogram prací a my poté zhodnotíme, jak bylo vše splněno,“ dodal místostarosta Vojtěch Michálek.

Stížnosti na zápach neustaly

Lidé v Kryrech si stále stěžují

Lidé z Kryr si stěžují na zápach