Velkokapacitní akce budou nahrazeny akcemi dopravních policistů v nejrizikovějších místech. „Odstup od akcí typu Kryštof odpovídá našim několikaletým přestavám, jak se vyrovnat se vzrůstající nehodovostí. Není důležité, kolik zjistíme přestupků, ale jak omezit nebezpečná jednání řidičů na konkrétních místech,“ uvedl vedoucí severočeské dopravní policie Jiří Ušák.

Policisté zpracovávají mapy podle příčin nehod. Ačkoliv je v nehodovosti hodně nahodilých vlivů, jsou místa, která musí mít policisté pod dohledem přednostně.

Důležité drobnosti

Jako nejkřiklavější případ je současná situace na silnici I/30 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem podél Labe. „Nejen v tomto úseku, ale obecně platí, že řidiči nejezdí vpravo, drží se spíše u středové čáry. Pokud se to kombinuje s hustým provozem a předjížděním automobilů jedoucích na opačné straně na nevhodných místech, důsledkem je nehoda. Zvláště, když řidič špatně odhadne jak je vzdálen protijedoucí automobil,“ uvedl Ušák.

Alkohol a spol.

Místo Kryštofů budou si policisté všímat času a místa, kde budou zjišťovat, zda řidiči nemají při jízdě v sobě alkohol. „Kromě alkoholu bude sledována bezpečná vzdálenost mezi vozidly, nedání přednosti a nesprávné předjíždění. Jsou to nejčastější příčiny nehod. Velká rychlost jízdy nefiguruje na prvním místě,“ dodal Ušák.

Jiří Neumann ze severočeské dopravní policie poukázal na další příklad nebezpečného, ale na první pohled přehledného úseku na silnici I/62 z Ústí do Děčína. V tomto úseku dochází k vážným nehodám ve velké rychlosti, včetně čelních střetů, protože zde vjíždějí na silnici vozy z bočních výjezdů od různých objektů umístěných poblíž silnice. Ústecký dopravní psycholog Jiří Seidlic dlouhodobě upozorňuje, že zvláště u mladých řidičů se projevuje přeceňování schopností, netolerance a nedostatek sociálního cítění, které je důležité při spolupráci řidičů na silnici.

I proto se nelze divit, že bodový systém odrazoval řidiče od agresivního jednání za volantem jen v prvních měsících po zavedení.

Bezpečné přejezdy

Na železniční přejezdy chce severočeská policie umístit po dohodě se železničáři tabulky s uvedením kilometráře křížící se silnice i trati. „V případě dopravní nehody by mohl řidič nahlásit přesně místo přejezdu, aby mohl být přesně v tomto místě přerušen provoz na trati a nedošlo k omylu,“ zdůraznil Ušák.

Zdeněk Neusar, mluvčí Drážní inspekce, uvedl, že jde o první případ, kdy dopravní policie chce zcela konkrétně v regionu identifikovat přejezdy. „Tím lze vyloučit, aby nedošlo k situaci jako ve Vraňanech na Mělnicku v březnu, kde byla omylem uzavřena jiná trať a došlo ke srážce vlaku s autem na přejezdu,“ řekl Neusar.