V prostorách kuchyně Domova pro seniory v Žatci bude klimatizace. Zlepší se tak komfort kuchařek při vaření pokrmů pro klienty i zaměstnance.

Organizace na pořízení klimatizace a její zprovoznění může ze svého investičního fondu použít 130 tisíc korun, rozhodla rada města.