Příprava stavby přehrady Kryry na Podvineckém potoce začíná nabírat konkrétních obrysů. Kvůli ní se například musí uzpůsobit dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary, neboť vzdutí nádrže se dotkne její plánované trasy u Černčic na Podbořansku. Povodí Ohře u Kryr připravuje výstavbu ještě druhé přehrady, a to u Mukoděl na Blšance.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v rámci výstavby dálnice D6 plánuje severní obchvat Černčic. Do jeho dlouho připravované trasy nádrž Kryry zasáhne. Měnit se nebude, změní se ale technické řešení stavby mostu přes údolí Podvineckého potoka. „Kvůli přehradě se musí jinak založit násep a použit odlišnou třídu betonu na mostní pilíře,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

ŘSD chce dotčený úsek dálnice mezi Lubencem a Petrohradem stavět v letech 2022 až 2026, hráz přehrady má vyrůst později. Povodí Ohře odhaduje dobu přípravy na 20 let, vláda chce celý proces zrychlit.

Zrychlení výstavby

„Chceme urychlit proces výstavby nádrže Kryry tak, abychom se přiblížili termínu 2025 až 2030. Do konce prvního čtvrtletí příštího roku předložíme návrh na výkup pozemků a vše tak urychlili,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Přehrada Kryry je součástí plánu komplexního řešení sucha v povodí Blšanky na Podbořansku a v západní části Rakovnicka.

„Vodní nádrž s předpokládaným celkovým objemem téměř osmi milionů metrů krychlových by měla být zdrojem vody pro povodí Blšanky a povodí Rakovnického potoka,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. 

„Plánované přivaděče dopraví vodu z nádrže Kryry do Rakovnického a Kolešovického potoka, kde s pomocí připravovaných vodních nádrží Senomaty a Šanov zajistí potřebné množství vody pro zemědělské závlahy a průmysl na Rakovnicku,“ dodal.

Sypaná hráz u Kryr s výškou 19,4 metru a délkou 360 metrů vyroste jeden a půl kilometru nad soutokem Podvineckého potoka s Blšankou. Dlouhodobý průměrný průtok na potoce je v tomto profilu 185 litrů za vteřinu, aby bylo vody dost i ve stále častějších obdobích sucha, uvažuje se o výstavbě přivaděče z řeky Ohře. „Víceúčelová nádrž Kryry vedle převažujícího zásobního prostoru bude mít i ochranný ovladatelný prostor, takže přispěje k protipovodňové ochraně města Kryry a dalších sídel podél Blšanky,“ doplnil Svejkovský.

Nádrž na Blšance

Povodí Ohře zároveň s přípravou přehrady Kryry chystá výstavbu vodního díla Mukoděly přímo na Blšance. „Víceúčelová nádrž o celkovém objemu 920 tisíc metrů krychlových by měla nadlepšovat průtoky v Blšance, zajistit vodu pro závlahy a zároveň poskytnout částečnou ochranu, zejména města Kryry, před povodněmi,“ vysvětlil mluvčí. Její sypaná hráz by měla mít výšku 11,5 metru a délku 180 metrů.

Zatím poslední větší povodeň zasáhla Kryry v červnu roku 2013, voda se korytem Blšanky přihnala po prudké bouřce. Škody na majetku dosáhly desítek milionů korun.

Mapka ukazuje, kde mají vyrůst přehrady Kryry a Mukoděly.

Mapka ukazuje, kde mají vyrůst přehrady Kryry a Mukoděly. Zdroj: Povodí Ohře