Okresní správa sociálního zabezpečení Louny přebrala od 1. července agendu lékařské posudkové služby, kterou dosud zajišťoval úřad práce.

V praxi to znamená to, že lékaři okresní správy sociálního zabezpečení nově budou posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost občanů jak pro účely nemocenského a důchodového pojištění, tak i pro účely poskytnutí sociálních dávek, mimořádných výhod a zaměstnanosti. To dosud posuzovali lékaři úřadu práce.

„Důvodem sloučení lékařské posudkové služby zpět na ČSSZ je účinnější zvládnutí kapacitních nároků na vyřizování požadavků klientů. Přitom se využijí dosud osvědčené prvky, především systém smluvních lékařů,“ uvádí se v tiskové zprávě ČSSZ.

Referát lékařské posudkové služby Louny bude nadále využívat obě pracoviště – jedno umístěné v budově OSSZ Louny (Pod Nemocnicí 2378) a druhé (získané od Úřadu práce v Lounech) umístěné v budově úřadu práce (Pod Nemocnicí 2380).

Kontakty na pracoviště LPS:
Pod Nemocnicí 2380, Louny
tel.: 415635538, 415635537.

Více ke změnám v organizaci a působnosti této služby lze nalézt v informačním letáku na webových stránkách ČSSZ.