Kanalizace v Dlouhé ulici v Lenešicích na Lounsku byla uvedena do provozu v roce 1922. Betonové potrubí je ve špatném technickém stavu, vlivem stáří značně zkorodované. Navíc je mělce položené. Proto rekonstrukci kanalizace v této části Lenešic zařadila Severočeská vodárenská společnost (SVS) do letošních investic v okrese Louny. Na 18 takových rekonstrukcí dá několik desítek milionů korun. „Rekonstruovaná kanalizační stoka v Lenešicích zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od 70 připojených obyvatel," sdělil Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Práce na rekonstrukci kanalizace v části Lenešic začaly předáním staveniště koncem června, skončit mají ještě tento měsíc. Nedaleko od kanalizace je souběžně vedený litinový vodovod o průměru 150 milimetrů z roku 1980. Ten rekonstrukci nevyžaduje.

Nový postup

Zajímavostí rekonstrukce kanalizace v Dlouhé ulici v Lenešicích je to, že blízko kanalizace vede plynové a vodovodní potrubí. Proto se nebude kopat do země. „Bude použita bezvýkopová technologie, a to zatažením nového polyetylénového potrubí v délce 365 metrů o průměru 300 milimetrů, konstrukčně nezávislého na starém kanalizačním vedení," vysvětlil Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS.

V poslední době se tzv. bezvýkopové technologie při rekonstrukcích kanalizací či vodovodů používají stále častěji. Jejich nespornou výhodou je to, že se nemusí tolik kopat do země. Existuje několik takových technologií. „V Lenešicích byla zvolena technologie „Compact Pipe", která spočívá v zatahování plastového potrubí tvarovaného z výroby do písmene C navinuté na speciální cívce do starého potrubí, které těsně přilne k jeho vnitřní stěně. Těsného přilnutí je docíleno propařením polyethylenového potrubí z tvaru „C" do plného profilu," sdělil Jiří Hladík s tím, že této technologie je často využíváno pro její rychlou aplikaci a pro malé nároky na rozsah zemních prací.