Archeologové pracující na místě spadlé věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích nalezli, jak sami říkají, překvapivé nálezy. Archeologický průzkum má zjistit, jak vypadají základy spadlé věže, na základě výsledků určí statik a projektant další průběh prací při výstavbě nové věže.

Archeologové jsou z nálezu nadšeni. „Základy jsou založeny 150 až 180 cm pod terénem. Nalezli jsme pozůstatky pravěkého obydlí, odhalili jsme odpadní jámu a kovářskou nebo železářskou pec. Důkazy o osídlení jsme sice očekávali, ale v podstatě jsme na místě, kde na několika metrech čtverečních je zachycena historie člověka od pravěku po vrcholný středověk do doby románské, kdy byl kostel postaven,“ uvedl Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče.

Archeologové našli další důkaz o dataci vzniku kostela. „Našli jsme střep z druhé poloviny 13. století, který přináší jeden z dalších z důkazů, že kostel vznikl v roce 1263 a ne o sto let dříve, jak se domnívají někteří historici,“ pokračuje M. Volf.

Věž kostela na náměstí v Lenešicích se sesula k zemi loni v červenci. O necelý měsíc později bylo založeno občanské sdružení Lenešický okrašlovací spolek, který se snaží o obnovu věže a kostela. Byl zpracován projekt a sdružení se podařilo získat dotace na první opravy. Na opravu kostela přispěla Obec Lenešice, litoměřické biskupství, ministerstvo kultury, postoloprtská farnost, firmy a další dárci z řad občanů.

Na odkrytí základů začali pracovat v srpnu odsouzení z věznice v Bělušicích. „Na letošní rok plánujeme ještě betonáž základů, která bude stát kolem 700 tisíc korun,“ uvedl předseda sdružení Zdeněk Plaček.

Stavba věže by mohla začít příští rok

V příštím roce by se mohlo začít se stavbou věže, budou použity i původní kameny, jež byly vybrány z trosek.

Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích je jeden z nejstarších románských kostelů v ČR, byl postaven ve 13. století a jedná se o historicky velmi významnou stavbu. Podle odborníků mohou za nečekaný pád věže přestavby kostela z roku 1800, které významně narušily statiku věže.