Schodišťovou pojízdnou sedačku umožňující pohyb z přízemí do prvního poschodí instalovala odborná firma během července na faře v Lenešicích. Usnadní život emeritnímu děkanovi Rudolfu Preyovi a třeba i dalším duchovním ve vyšším věku a se zdravotními problémy.

Děkan totiž trpí artrózami kolen a páteře a pohyb je pro něj čím dál složitější. Z toho důvodu požádal organizaci Cesta 121 o finanční dotaci na tuto sedačku. Dotace byla schválena a finanční prostředky přiděleny.

„Jsem velice vděčný této organizaci, která se stará o kněze staršího věku, zejména panu Mgr. Antonínu Randovi, ale také všem dárcům prostředků pro tuto organizaci," uvedl lenešický děkan Rudolf Prey.

Kostel se před šesti lety zřítil

Významné práce probíhaly letos také v kostele sv. Šimona a Judy. Ten vzbudil pozornost médií v červenci 2008, přesně před šesti lety, kdy se jeho velká část zřítila a z budovy zůstalo jen torzo. Postupně se ho však v pozdějších letech podařilo opravit díky pomoci mnoha institucí a hlavně obětavosti lenešických nadšenců a dobrovolníků.

Akademická sochařka a restaurátorka Markéta Kynclová se spolupracovníky prováděla letos restaurátorské práce na oltáři tohoto kostela. Jednalo se zejména o zhotovení nového dřevěného antependia, restaurování znaku a další práce.

O obnovení kostela se velmi zasloužila nadace Lenos – Okrašlovací spolek Lenešice v čele se Zdeňkem Plačkem.

Do kostela a na faru putovaly během července také čtyři nové hasící přístroje. „Uhradilo je Biskupství litoměřické ze Svépomocného fondu diecéze. Tím jsme splnili i státní vyhlášku o hasících přístrojích ve veřejných budovách," sdělil P. Josef Peňáz, děkan v Postoloprtech, kam farnost Lenešice spadá.       Alla Želinská