„Muž v obou případech nahlásil, že nejspíš našel ruční granát a podle přístroje jsou v okolí zakopané další kovové předměty. Přivolal policisty, posléze pyrotechnici granáty identifikovali, místa dál prohlíželi a našli další munici,“ řekla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Nálezy staré munice jsou v regionu poměrně časté, tentokrát ale její množství pyrotechniky překvapilo. „Celkově jsme za tři dny pyrotechnických prací na místě našli 145 dělostřeleckých min, 19 ručních granátů, 9 iniciátorů a 73 kilogramů malorážové munice, tedy puškových a pistolových nábojů. To je poměrně velké množství munice a jednoznačně se tak z našeho pohledu jedná o výjimečný nález,“ sdělil Ladislav Martonka z teplické expozitury Pyrotechnické služby Policie ČR.

Munice byla zakopána bez obalů. „Malorážová munice byla společně s ručními granáty vysypána volně do vyhloubených jam a dělostřelecké miny byly vyskládány na sebe v několika vrstvách,“ dodal Martonka. Jeden granát a minu pyrotechnici vzhledem k jejich špatnému stavu zneškodnili na místě řízeným výbuchem.

„Zničenou munici by bylo nebezpečné transportovat k dalšímu uskladnění. Ostatní munice byla v celkově dobrém technickém stavu a jednalo se o munici nevystřelenou, tudíž ji bylo možné transportovat k dočasnému uskladnění a následné likvidaci,“ vysvětlil pyrotechnik.

„Hledač pokladů“ našel munici sovětské výroby z období druhé světové války. „Za jakých okolností se v místě ocitla, nám známo není, lze však předpokládat, že se tam ke konci druhé světové války nacházel provizorní muniční sklad postupující sovětské armády,“ podotkl Ladislav Martonka. Při odsunu svých vojsk pak Rudá armáda nadbytečnou munici zřejmě zakopala do vyhloubených jam.

Zakopat munici do země byla po konci války poměrně běžná praxe. „Četné nálezy v našem regionu dokládají, že se tak dělo i s municí německé armády. Často ji po válce nechaly zakopat československé úřady nebo armáda, byl to nejjednodušší způsob, jak se jí zbavit,“ vysvětlil badatel Edvard D. Beneš, který se dlouhodobě zabývá obdobím druhé světové války v regionu.

Kromě druhoválečné munice se v okrese Louny občas najdou také pozůstatky působení československé armády. Hlavně v jejích bývalých výcvikových prostorech u Podbořan nebo Loun. „Nabádáme, aby se v případě nálezu předmětu připomínajícího munici tohoto předmětu nikdo nedotýkal a aby byla ihned informována policie. Podle možností a okolností je vhodné do příjezdu policie také zajistit, aby se k předmětu nepřiblížila žádná osoba,“ připomněla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.