Chata se po smrti majitele stala součástí dědictví. Stejně jako náhrobek a hrobové zařízení. „Muž nezanechal závěť a dědicové dědictví odmítli, připadlo tedy státu,“ vysvětlili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jak se objekt dostal do majetku státu. Ten ho pak právě prostřednictvím ÚZSVM zdarma převedl na Lesy ČR. 

„Lesní správa Žatec požádala o bezúplatný převod stavby s odůvodněním jejího využití pro potřeby lesního hospodářství v podobě zázemí pro lesní dělníky, úložiště nářadí, materiálu a podobně, ale také pro vzdělávání dětí a mládeže a seznámení se s procesem lesního ekosystému, trvale udržitelným hospodářstvím, smyslem hospodaření v lesích a užitky, které člověku les přináší,“ doplnil úřad.

Lesní pedagogika
Les, ilustrační foto.Zdroj: Deník/Antonín Hříbalje forma environmentálního vzdělávání, která probíhá v lese. Lesník, který je vyškolený na lesního pedagoga, vysvětluje účastníkům vzdělávacích programů, jak les funguje a co v něm najdeme. Les je využíván jako učebna i herna. Mottem lesní pedagogiky je O lese učit v lese.
Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověka k lesu, podporovat pochopení lesa jako prostoru pro zvířata a také lidi učit ohleduplnému chování v lese.
Dalším cílem je učit návštěvníky lesa vnímat okolní přírodu, všímat si rostlin a zvířat, pojmenovávat a také jim vysvětlit, jak les funguje a proč je pro nás důležitý.
Zdroj: Wikipedie