Osmdesát až sto milionů korun plánuje vedení města Žatce utržit za budoucí prodej městských lesů, který nyní prosazuje ke schválení v zastupitelstvu.

Prodej lesů, které jsou v majetku města několik staletí, chce uskutečnit rada města, část zastupitelů se ale staví proti. Získané peníze chce vedení města použít na výstavbu velkého sportovního areálu v oblasti kolem dnešního koupaliště. V březnu zastupitelé jen nejtěsnější většinou schválili záměr města – budoucí prodej lesních pozemků. Od tohoto okamžiku může být záměr zveřejněn na úředních deskách města a mohou se hlásit případní zájemci o nákup.

Pro záměr hlasovalo jedenáct zastupitelů, nejnižší počet, potřebný k přijetí usnesení. Dalších osm zastupitelů bylo proti, jeden se zdržel hlasování.

Rozhodnutí předcházela delší debata s odlišnými názory jednotlivých zastupitelů. „Máme jednoznačný záměr lesy z městského majetku prodat. Chceme tím získat prostředky na přestavbu koupaliště a vytvoření nového sportoviště. Chceme konečně něco udělat pro lidi v Žatci, vždyť každé jiné město už kvalitní sportoviště má,“ řekl Pavel Aschenbrenner (ODS), člen rady města Žatce.

B. Frýba o lesy přijít nechce

„Jsem proti prodeji lesů. Jejich hodnota poroste. Nejsem proti stavbě sportoviště, ale sežeňme peníze jiným způsobem,“ oponoval zastupitel Břetislav Frýba (nezávislý).„Hodnota lesů poroste, je to cenný majetek, myslím, že bychom se jich neměli tak snadno vzdávat. Pokud je prodáme, nenávratně zbavíme majetku města nejen naše nástupce v rolích zastupitelů, ale i všechny příští generace obyvatel Žatce,“ dodal Břetislav Frýba.

Podle Milana Milfaita (Strana zelených) jde o tak závažné rozhodnutí, že by mu mělo přinejmenším předcházet referendum pro všechny zájemce z řad obyvatel Žatce. „Lesy jsou v majetku města od 14. století s výjimkou krátké přestávky znárodnění během socialismu. Zbavit se jich během pár měsíců a rozhodnutím jen několika zastupitelů se mi zdá ukvapené. Měli by se vyjádřit občané,“ uvedl Milan Milfait, který se vyslovil proti prodeji.

Starosta Žatce Erich Knoblauch (ODS) oponoval, že ani případným rozhodnutím lesy prodat nikdo z obyvatel Žatce nepřijde o možnost chodit do nich na houby či za jiným odpočinkem. „Nikdo z lidí v Žatci ani po prodeji lesů nepřijde o žádné krajinné prvky, nezhorší se kvalita jeho životního prostředí, každý bude moci dál lesy navštěvovat,“ řekl starosta.

Záměr prodat platí

Zastupitelé nakonec nejtěsnější většinou odhlasovali, že záměr města prodat lesní pozemky platí. Neznamená to ještě, že lesy se definitivně prodávají, nyní se zatím mohou hlásit zájemci o nákup. Očekává se, že jedním z nich bude státní podnik Lesy České republiky, spravující lesy v majetku státu. Až komise vybere některého ze zájemců ve výběrovém řízení, pak musí zastupitelé znovu hlasovat o prodeji konkrétnímu uchazeči.

Vysloví–li se pro tento obchod nadpoloviční většina zastupitelů, teprve pak by mohl být prodej definitivně schválen. Město Žatec vlastní zhruba 600 hektarů lesních porostů v oblasti kolem Holedeče, Lhoty, Líčkova a Sádku. Všechny pozemky nyní nabízí k možnému budoucímu prodeji.