LOUNY – Radnice v Lounech vybrala nového nájemce tamního letního cvičiště. Cvičiště bude i nadále místem pro sportovní a rekreační vyžití občanů města s tím, že na hřišti najdou i pohostinství s potřebným zázemím pro návštěvníky a ubytovací služby.

Novým nájemcem se stala lounská firma Seko Edm. „Do výběrového řízení byly podány tři nabídky. Dvě z nich ale nesplnily podmínky výběrového řízení,“ uvedla Renáta Čapková, tajemnice Městského úřadu v Lounech. Doba pronájmu skončí v prosinci roku 2016. Nájemce se zavázal, že nynější sportoviště pro hokejbal, skateboard a dětský koutek bude moci veřejnost využívat bezplatně. Nájemce musí také zajistit pro veřejnost dostupné funkční sociální zařízení přímo v areálu.

Ve smlouvě jsou určeny i další podmínky pro provoz hřiště. Mimo jiné vymezuje provozní dobu v jednotlivých měsících. Město bude také nájemci přispívat na nutné opravy. „Po celou dobu nájmu bude poskytnut příspěvek na částečné krytí nákladů na opravy a údržbu v pevné výši 116 tisíc korun ročně,“ doplnila R. Čapková. Nájemce nebude platit městu žádný nájem. „Chceme ale, aby sportoviště bylo udržované a aby se zachoval jeho účel,“ řekla tajemnice.