Novým nájemcem areálu bývalého letního cvičiště se stala lounská firma Seko Edm. Rada města schválila v minulých dnech smlouvu na pronájem areálu. Společnost chce do areálu investovat a zmodernizovat ho. Cvičiště bude podle jejího záměru místem pro sportovní a rekreační vyžití občanů města. „Necháme si zpracovat projekt o budoucím využití prostranství. Budeme se řídit také názorem občanů, co by rádi na cvičišti našli. Pravděpodobně se budeme dotazovat formou ankety,“ uvedl na dotaz Deníku Vlastimil Sedláček, majitel společnosti.

Během příštího roku by měly být vypracovány projektové práce a připraveno stavební povolení. „Do konce roku 2009 musí být postavena nová hala na bowling, badminton a squash. Společnost by také měla odkoupit budovy v areálu za necelé dva milionu korun a zrekonstruovat je,“ vyplývá z návrhu smlouvy.

Celý areál sportoviště by měl být po modernizaci otevřen do konce roku 2011. Nájemce se zavázal, že nynější sportoviště pro hokejbal, skateboard a dětský koutek bude moci veřejnost využívat bezplatně. Případné komerční využití areálu nájemcem musí předem písemně povolit městský úřad, stejně jako smlouvy o podnájmu nebo zajištění činnosti hřiště, jež by nájemce uzavřel se třetí osobou.

Podnájemní smlouva na pronájem pozemku, užívaného pro provoz tenisové nafukovací haly, bude v případě souhlasu vlastníka haly uzavřena na dobu minimálně pět let za 10 tisíc korun ročně. Nájemce musí také zajistit pro veřejnost dostupné funkční sociální zařízení přímo v areálu po dobu jeho otevření v současném rozsahu. Ve smlouvě jsou určeny kromě otevírací doby i další podmínky pro provoz hřiště.