Půjde o nevratný krok. Měl by mu předcházet průzkum, který by zjistil názory obyvatel města. Prostor dnešních Masarykových sadů a lounského výstaviště byl v době svého vzniku koncipován jako zóna sloužící k odpočinku a relaxaci občanů města. Postupem času, zejména na konci minulého století a v nedávné době však tuto svou zásadní funkci přestávala plnit a v současné době je využívána prakticky pouze ke komerčním účelům, a to několikrát ročně k pořádání prodejních výstav regionálního významu.

Nedílnou součástí této zóny je přírodní amfiteátr. Ani on již několik let neslouží svému účelu, kterým bylo pořádání kulturních akcí a večerní promítání filmů v letním období. Provozování letního kina bylo ukončeno pro malý zájem diváků, kulturní akce se zde v poslední době prakticky nekonaly. Snadno lze podlehnout dojmu, že občané Loun dali zřetelně najevo, že o přírodní amfiteátr nemají zájem.

Obyvatelé jiných měst však odpočinkovou zónu s amfiteátrem několik set metrů od centra Loun vysoce cení a v dobrém slova smyslu závidí. Problém tedy zjevně není v zóně samotné, ale ve způsobu jejího využití. Rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na úpravy amfiteátru, avšak tyto úpravy v podstatě představují jeho postupnou likvidaci. Pokud budou úpravy realizovány, budou prakticky nevratné a amfiteátr tak s definitivní platností zanikne.

Podle mého názoru by před takto závažným úředním rozhodnutím měl být proveden průzkum názorů zastupitelů a občanů města na budoucnost celé zóny. Je možné, že z něj by vzešly nápady, jak navrátit amfiteátru jeho původní funkci či nalézt novou. Možná by se našel člověk či subjekt, který by dokázal připravit koncepci, jež by občany do amfiteátru opět přilákala a tím vdechla celé zóně nový život. Pokud se někdo s takovou koncepcí najde, dejme mu jeden či dva roky, aby prokázal její životaschopnost. A mějme na paměti, že bourat je vždy snazší než stavět či rekonstruovat.

(autor je zastupitel města Loun)

Letní kino v Lounech čeká demolice