„Problém začal na podzim roku 2015, kdy se u Lubence prováděly průzkumné práce. Na konci roku tady plavaly mrtvé žáby a ryby. Od té doby se situace nijak nelepší. Voda je mrtvá, navíc kolem ní hyne vegetace,“ sdělil Miroslav Šefl. Vinu přikládá právě činnosti v souvislosti s přípravou a výstavbou dálnice, podle něj se nevhodně navrtala skládka bývalé porcelánky a „hráblo“ se do mokřadu, který se nachází na konci nového dálničního obchvatu Lubence ve směru na Prahu. Se svým problémem se obrátil na řadu institucí, ke změně k lepšímu zatím nedošlo.

Zdroj: DeníkČeská inspekce životního prostředí v místě provedla opakované odběry vzorků vod a zemin. Zjišťovala, proč má voda v potoce tak nízké pH. „Kyselost povrchových vod přitékajících drobným bezejmenným přítokem do obce Ležky je způsobena přírodními vlivy,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany vod ústeckého inspektorátu Lubomír Bednář. Podle něj znečištění způsobené činností člověka nebylo šetřením inspekce prokázáno. „Ke zvyšování kyselosti povrchových vod tekoucích od mokřadu směrem k obci Ležky docházelo postupně. A to v důsledku částečného odlesnění části rašeliniště také v důsledku celkového stavu lesíku v této lokalitě spojeného s vývraty a odumírání stromů,“ dodal s tím, že charakter vod z vrtů u bývalé porcelánky je odlišný. Nelze prý tedy předpokládat souvislost se zhoršením stavu v Ležkách. Tento závěr inspekce dokládá i tím, že vrt a mokřad dělí rozvodnice, čímž vody odtékají do jiného povodí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) argument, že by došlo ke zhoršení kvality vod v Ležkách kvůli dálnici u Lubence, odmítá. „Dosavadní výsledky laboratorních analýz neprokázaly během stavby obchvatu Lubence změnu kvality podzemních a povrchových vod v širším okolí Lubence. Systematický průzkum ohledně kvality vod v rybnících v obci Ležky, realizovaný v rámci geotechnického monitoringu, potvrdil spojitost s místním rašeliništěm,“ sdělila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Dálnice D6 u Lubence.
Auta se Lubenci vyhýbají. Většina místních obchodů o zákazníky ale nepřišla

Místním tak zřejmě nezbývá než věřit, že se problém s kyselou vodou vyřeší v rámci chystaného pokračování výstavby dálnice D6 od Lubence směrem na Prahu. Ta povede přímo skrz zmíněné rašeliniště. „Při přípravě navazujícího úseku D6 Petrohrad – Lubenec je na tyto vody pamatováno. V návaznosti na stávající hydrogeologický monitoring bude následovat monitoring nový, který bude sledovat kvalitu vody v Ležeckém potoce a hladinu podzemní vody ve studních v okolí nové komunikace,“ vysvětlila Zikešová.

Starosta Lubence Jiří Chaloupecký věří, že se problém s vodami ve spádových Ležkách podaří vyřešit. Obec má navíc vypracovaný projekt na vyčištění a odbahnění svého rybníka v Ležkách. „Chceme jednat s ŘSD, aby to udělali v rámci kompenzací za výstavbu dálnice,“ řekl. K podobné dohodě došlo v případě rybníka u mateřské školy v Lubenci. Zahájení prací ale zablokovaly ekologické spolky.