Řadu let na kostele svatého Martina v Liběšicích nefungovaly hodiny ve věži. Letos byly opraveny a znovu jdou. V neděli 7. července budou při pouti slavnostně uvedeny do provozu s požehnáním.

„Zrestauroval se hodinový stroj i tři ciferníky na věži kostela. Nově byly připojeny na elektrický pohon, hodiny mají automatické řízení přes satelity. Takže jdou velmi přesně," řekl otec Vilém Marek Štěpán z liběšické fary.

Zjevení Panny Marie v Klůčku

Kostel v Liběšicích patří pro věřící mezi nejvýznamnější v regionu. Vznik tohoto poutního místa je spojen se zjevením Panny Marie v sousední vesnici Klůček, kde se na její přímluvu zachránil při povodni tonoucí sedlák s malým synkem. To se stalo v roce 1743. A právě vznik poutního místa před 270 lety si připomenou v Liběšicích tento víkend, kdy se tam koná tradiční pouť. Součástí nedělního programu je dopolední poutní procesí od kapličky Zjevení Panny Marie v Klůčku do Liběšic, kde se pak v kostele koná mše. Její součástí bude právě požehnání nově opraveným kostelním hodinám.