Obec Liběšice na Žatecku si nechá zpracovat povodňový plán. Schválili to její zastupitelé.

Dokument by měl vyjít na 14 tisíc korun. Liběšice ani pět spádových vesnic sice neleží u žádné řeky či většího potoka, přesto povodně hrozí od menších potůčků hlavně při přívalových deštích.

Obyvatele by mohl ohrozit například Klučecký potok, jak už se také v historii stalo. V roce 1743 se tento potok pramenící v lesích mezi Nečemicemi a Kounovem rozvodnil tak, že voda tekla i přes most v Klůčku a její proud strhl koňský povoz se sedlákem a jeho synkem. Jejich záchranu lidé tehdy připsali zázraku Panny Marie a od té doby se v Liběšicích konají poutě.