První nemovitosti, o které požádaly církve v rámci schváleného zákona o majetkovém vyrovnání, vydává stát v okrese Louny. Některé pozemky a budovy ale předat církvím odmítl.

Mezi prvními nemovitostmi, které církve od státu v okrese Louny dostanou, je šest pozemků v Debeři u Peruce na Lounsku o celkové výměře čtyři a půl hektaru. Na základě dohody dostane Královská kanonie premonstrátů na Strahově šest pozemků, které kdysi využíval tamní církevní statek.

Naopak církev, konkrétně Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově, nedostane zpět pozemek, na kterém se částečně nachází sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Libočanech u Žatce. „Podle zákona nelze vydat pozemek vyňatý ze zemědělského půdního fondu, na kterém bylo zřízeno v souladu se stavebním zákonem sportovní hřiště, které je užíváno," sdělil Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Benediktýni chtěli pozemek, na kterém leží část fotbalového hřiště a budova se zázemím fotbalového klubu.

„Církve v případě Libočan požádaly o pozemky, které zabírají zhruba polovinu katastrální výměry naší obce. Ta činí 571 hektarů," sdělil Ivan Teuber, starosta Libočan.

V okrese Louny církve celkem žádají na základě zákona o majetkovém vyrovnání o 1276 nemovitostí.