V Libočanech na silnici Žatec – Kadaň se dokončuje výstavba nového mostu přes potok Liboc.

Motoristům už slouží, úplně dokončen bude během nejbližších dní.

Starý most už byl zbourán. Patřil zhruba ke třicítce mostů v okrese Louny, jejichž technický stav je špatný.

Mosty na silnicích druhých a třetích tříd vlastní v okrese Louny Ústecký kraj, na silnicích prvních tříd stát. „Na silnicích II. a III. třídy obhospodařuje Správa a údržba silnic pro kraj v okrese Louny 166 mostů, z tohoto množství je jich 27 ve špatném technickém stavu,“ řekl František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Ředitelství silnic a dálnic, které pro stát spravuje silnice I. třídy, v okrese Louny eviduje dva mosty ve špatném stavu. „Jedná se o mosty v Panenském Týnci a v Postoloprtech,“ informovala Blanka Holá z Ředitelství silnic a dálnic Chomutov.

Postupně se opravuje

Ústecký kraj už několik mostů a propustků v okrese Louny v minulých letech opravil, další rekonstrukce se chystají. Dočkat oprav by se měly například mostky ve Staňkovicích nebo Lipenci, v Očihově vyroste most přes Blšanku úplně nový. Tím největším, jehož rekonstrukci kraj chystá, je most u Zálužic na Žatecku přes řeku Ohři. Krajští radní vybrali v minulých dnech firmu, společnost z Ústí nad Labem, která ji provede. Ústecký kraj vyjde rekonstrukce na téměř tři miliony korun, zahájena bude zřejmě v druhé polovině příštího roku. Práce mají trvat 38 týdnů, jak dlouho bude most úplně uzavřen, není zatím rozhodnuto.

Most stojící nad soutokem Blšanky a Ohře byl postaven v letech 1940 až 1950 a od té doby neprošel výraznější opravou. „Prohlídkami byl zjištěn jeho současný, velmi zanedbaný technický stav. Na stupnici 1 až 7, kdy číslo 1 představuje nejlepší stav, je tento most zařazen v kategorii 6,“ uvedl F. Janačík.