Na silnici Žatec Kadaň v Libočanech vyroste nový most přes potok Liboc. Jeho stavba bude slavnostně zahájena v pondělí 11. června dopoledne, hotov by měl být na přelomu letošního a příštího roku. Nový most vyroste mezi současným a jezem na potoce. Dosavadní most už delší čas nevyhovuje potřebám dopravy. Je úzký a má omezenou nosnost.

Po dokončení nového mostu o délce 30 metrů bude současný zbourán. Vlastníkem silnice je Ústecký kraj, který také stavbu nového mostu zaplatí. „Akce je hrazena z úvěru, jenž si Ústecký kraj na rekonstrukce silnic a zdravotnických zařízení otevřel u České spořitelny. Investice představuje náklady ve výši 38,5 milionu korun. Stavba by měla být dokončena do 32 týdnů od převzetí staveniště firmou INSKY,“ uvedl František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Součástí stavby bude podle jeho slov také úprava břehů koryta potoka a nutné přeložky inženýrských sítí. Po mostě povede také chodník. „Během výstavby nového mostu musí řidiči počítat s omezeným provozem přes nynější most. Objízdné trasy plánovány nejsou. Po výstavbě nového mostu bude silniční provoz přesměrován na něj, dočasně do úplného dokončení stavby s ponecháním jednosměrného provozu řízeného semafory,“ sdělil F. Janačík.

Po dokončení nového mostu s nosností do 40 tun se na silnici vrátí těžké kamiony. „To je nepříznivá zpráva pro část obyvatel, hlavně pro ty, kteří bydlí v domech podél silnice,“ připustil Jiří Hudeček, starosta Libočan. Se stavbou silničního obchvatu obce, byť byl zanesen v územním plánu Žatce i Libočan, se totiž v nejbližších letech nepočítá.