V Libočanech na Žatecku byla zažehnána hrozba předčasných komunálních voleb. Na posledních schůzi odstoupili tři zastupitelé a jejich počet klesl ze sedmi na čtyři. Tedy pod nejnižší možnou hranici, platnou zákonem v celé ČR, která je pět.

Zároveň mandát odmítli i téměř všichni možní náhradníci. Jediný z nich se přesto nyní rozhodl, že mandát přijme. Slib zastupitele má složit 23. listopadu. „Rozhodl jsem se, že mandát neodmítnu. Chci v zastupitelstvu pro svou obec pracovat," potvrdil na dotaz Deníku Vojtěch Šubrt, který se stane novým zastupitelem Libočan.

Vítězem komunálních voleb v Libočanech před dvěma roky bylo Sdružení pro rozvoj obce Libočany, které získalo čtyři mandáty. Starostou byl znovu zvolen Jiří Hudeček, místostarostou Bohumil Pleticha. Oba ze zmíněného sdružení. Jeho zastupitelé se ale pak dostali do sporů, které vyvrcholily letos v létě, kdy byl odvolán dlouholetý starosta Jiří Hudeček a na jeho místo byl zvolen Ivan Teuber ze stejné kandidátky.

Na poslední schůzi zastupitelů pak rezignaci oznámili Jiří Hudeček, Bohumil Pleticha a třetí zastupitel Vlastimil Sommer. Spolu s nimi se mandátů vzdali i náhradníci z jejich kandidátky až na jednoho - Vojtěcha Šubrta. Doplní tak zbylé čtyři zastupitele, kteří zůstali - Ivan Teuber ml., René Sádovský, Roman Kopčík a Eva Šubrtová. Zastupitelstvo, i když už nebude sedmičlenné, tak může pracovat dál a předčasné volby se tak nyní v Libočanech konat nebudou.