Přeměna zpustlého prostoru mezi kulturním domem Moskva, věžákem a obchodním centrem v žateckém Podměstí byla tématem nevšední akce, kterou uspořádala parta mladých Žatečanů. Příchozí obyvatelé diskutovali nad modelem náměstí a padaly návrhy, jak by se dalo zanedbané místo proměnit.

Zájemci vyplňovali dotazníky na téma, jak by si změnu představovali. Psali nebo kreslili, co by podle nich v prostoru mohlo být. Mezi návrhy byla motokárová dráha, bylinková zahrada či kavárna, řada lidí upozornila také na to, že v této části Žatce chybí bankomat.

Nejčastěji se hovořilo o původním stavu náměstí a zejména o možnosti vrácení vodního prvku, úplného vykácení vzrostlých dřevin, posílení veřejného osvětlení a umístění nových laviček. „To bylo to nejdůležitější - poslechnout si názory lidí. Přišlo jich poměrně dost, akce určitě splnila svůj účel,“ uvedla Monika Merdová za spolek A dál?, který za touto aktivitou stojí a jehož snahou je rozvinout debatu o tom, jak se má prostor změnit. V současné době je totiž prostor zarostlý a zanedbaný.

Setkání se symbolicky konalo v jezírku, které je už dlouho nepoužívané. V 70. a 80. letech minulého století šlo přitom o atraktivní prostor u architektonicky zajímavých moderních budov. I na jejich vysokou úroveň spolek mladých lidí upozorňuje.

Teď se spolek soustředí na další fázi projektu nashromážděné podněty od občanů postoupí městu.

Spolek prosazuje vypsání architektonické soutěže na novou podobu prostoru. „Při jeho vzniku před desítkami let také soutěž proběhla. Architektura obklopující toto náměstí je výjimečná. Pouze architektonická soutěž podle nás dokáže přinést do tohoto místa efektivní návrh,“ sdělila Eva Pettrichová ze spolku.

O své aktivitě spolek informoval i radnici, jež iniciativu vítá. „Tento prostor si určitě zaslouží kompletní revitalizaci,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová.

Radnice má s územím Podměstí vlastní rozvojové plány, chystá jeho regeneraci. Na vypracování studie využitelnosti už vyčlenila 180 tisíc korun. „Studie má řešit Podměstí komplexně, nejen lokalitu u nákupního centra,“ řekla místostarostka Jana Nováková.

Jakmile bude vypsaný příslušný dotační titul na revitalizaci panelových sídlišť, chce město požádat o peníze. „Původně jsme mysleli, že bychom pokračovali na sídlišti Jih. Podměstí je ale v horším stavu, proto připravujeme investici tam,“ sdělila starostka.