Kontejnery budou od 8 do 12 hodin přistaveny v ulicích Jana ze Žatce, Jana Herbena, Písečná, Volyňských Čechů, Šafaříkova, v Podměstí, na rohu ulic A. Heyduka a Jungmannova a rohu ulic K. H. Máchy a Otakara Ševčíka, a také na Chmelařském náměstí.

Žatecká radnice upozorňuje, že nebudou do velkoobjemových kontejnerů přijímány pneumatiky, nebezpečný odpad, bioodpad nebo stavební odpad.