„K této myšlence nás přivedly rozhovory s lidmi, kteří nemají možnost si někde strom vysadit. Například ti, kteří bydlí v paneláku a nemají zahrádku. Uvidíme, jaký o to bude zájem,“ vysvětlila lounská radní Martina Bečvářová. Někteří lidé z Loun sázeli načerno stromky v městském parku, stávalo se ale, že o ně přišli, neboť neodpovídaly třeba stanovené druhové skladbě v místě.

Kotelna v západní části LounI v případě výsadby za narozené dítě na určeném městském pozemku si musí rodiče zvolit nějaký z radnicí stanovených druhů stromů. Žádný smrk nebo bříza. Na seznamu je třeba lípa, javor, dub, borovice, modřín, jeřáb, ořešák nebo ovocné stromy – jabloň, hrušeň, třešeň, švestka.

Pokud se rodiče rozhodnou strom při příležitosti narození potomka zasadit, musí zaslat na radnici písemnou žádost. Na stanoveném formuláři je potřeba sdělit, jakou dřevinu budou vysazovat, jak velkou a doplnit situační zákres s vyznačením umístění stromu na mapě. Veškeré náklady jako nákup stromu, práce související s výsadbou a následnou péčí hradí rodiče.

Možnost vysadit si strom za svého potomka umožňuje i město Podbořany.

V Podbořanech zavedli tradici na podzim roku 2012. Od té doby proběhlo 13 společných výsadeb s celkem 216 stromky, které lidem věnovalo město. Musí si je ale sami zasadit. Každý stromek má vlastní cedulku, kde je uvedeno jméno malého občánka a údaje o narození. Takto označený stromek je zakreslen do mapky, jež je přístupná na webu Podbořan. Stromy se v poslední době sázely podél polní cesty na severním okraji města.

V Žatci zatím radnice tuto službu nenabízí, možná se to ale změní. „Je to zajímavý nápad. Na nejbližším jednání komise životního prostředí se budeme bavit o zeleni ve městě obecně, toto téma navrhnu probrat,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Rodinný sad Na Losech

Zájemci, kteří si chtějí vysadit svůj strom, tak mohou učinit i na jiném místě v Lounech. Díky aktivitě spolku Mezi lidi vyrůstá nový sad na části soukromé louky v zahradnické kolonii Na Losech, kterou si spolek pronajal. Jednotlivci i celé rodiny tam sázeli letos na jaře vlastní ovocné stromy nebo keře, o které se společně starají.

„Sad má sloužit hlavně jako místo setkávání rodin, k oživení veřejného prostoru a zeleně a také k podpoře komunitního života v Lounech,“ vysvětlila za organizátory Věra Laurichová. Zájem Louňanů pořadatele mile překvapil. Přišly desítky lidí. Ve výsadbě sadu by chtěli proto pokračovat. „Budeme v sadu pořádat oslavy sklizně nebo různé kulturní akce a setkání s přírodní tematikou,“ připomněla Věra Laurichová.

Ve vznikajícím sadu zatím našlo místo několik vysokokmenných starých odrůd jabloní, hrušně, slivoně, z keřů maliny a rybízy. Sel se také květinový pás pro včely s medonosnými rostlinami.