V Žatci pokračuje stavba dalšího velkoplošného obchodu – v areálu bývalých papíren vyrůstá prodejní hala pro řetězec Lidl.

Její podoba už je patrná. Kolaudace má proběhnout v červnu, pak bude obchod otevřen.

Jezdit se do něj bude z kruhového objezdu nad poštou.