Místo stezky pro turisty a výletníky blátivé koleje rozježděné těžkými vozy. Na louce velký ovál plný popela – pozůstatek po nedávném pálení uprostřed chráněné přírodní oblasti. Desítky vykácených stromů, všude kolem poházené kmeny a větve.

Naučná stezka v údolí Hasiny nedaleko Lipence, místo, které je vyhlášeno jako přírodní památka a chráněné území, vypadá v těchto dnech dost neutěšeně. Spíš jako zanedbaná tuctová rozbahněná skládka kdesi na okraji lesa nad městem.

V oblasti proběhlo kácení stromů – a podle všeho v mnohem větší míře, než bylo na počátku povoleno a domluveno. Část přírodní lokality je zdevastována. Věc šetří několik úřadů najednou.

Škoda ještě nebyla vyčíslena

„Na místě došlo stoprocentně k pochybení. Věc šetří krajský úřad a budu ji předávat i inspekci životního prostředí. Podle mých informací se v lokalitě měly původně vykácet čtyři soušky. Nakonec však padlo třicet vzrostlých stromů a vytěženo bylo sedm kubíků dřeva,“ řekla na dotaz Deníku Kateřina Podaná z odboru životního prostředí Městského úřadu v Žatci.

Škoda podle ní ještě nebyla vyčíslena, Lesy ČR se ji však chystají vymáhat, uvedla. „Obecně je zakázáno kácet porosty do stáří 80 let a tento zákon byl také porušen,“ sdělila Kateřina Podaná.

Pozůstatky řádění zvláštních dřevorubců jsou nejvíce patrné zhruba v polovině naučné stezky, v místě zvaném „pod bílou skálou“, pod vrcholkem svahu s obnaženou bílou horninou.

„Běžte se tam podívat. Tohle má být ochrana přírody? U některých stromů jsem si tady hrál ještě jako kluk. Komu v tomhle místě překážely? To nechápu,“ kroutí hlavou Jiří Pengert z Lipence. Na kárce smutně táhne několik drobnějších větví z pokácených dřevin, aby je použil aspoň doma na topení. „To tu dělá víc lidí ze vsi. Ale my nejsme příčina, nic jsme nezavinili. My jsme ty stromy nepokáceli,“ říká odevzdaně. Zapálí si cigárko a pokračuje s vozíkem po rozbahněné polní cestě směrem k vesnici.

Hotová spoušť

Na hromadě pod skálou leží asi dvacet pokácených kmenů, o kus dál je rozlehlá hromada bílého popela. Ze strání čouhají obnažené pařezy. Smutnou scenérii dokresluje přilehlá tabule s nákresy zajímavostí místních rostlin na přírodní naučné stezce.

O lokalitu v údolí Hasiny se stará Český svaz ochránců přírody. Základní organizace z Loun má termín Hasina přímo ve svém názvu. Jiří Bělohoubek, předseda organizace, však přistupuje k dění v chráněném území až překvapivě smířlivě. Zásah mu sice vadí, na druhé straně však uvádí, že přírodu by nemusel zas tolik poškodit a že nešlo o cílený krok se záměrem obohatit se na černé těžbě dřeva, ale o „neúmyslné pochybení jednotlivce“.

„Kácení nám vadí, byly při něm porušeny minimálně dva zákony. Naši další práci v lokalitě to určitě nějakým způsobem ovlivní. Samotný vliv na přírodu však není jednoznačný. Pokáceno bylo třicet přerostlých exemplářů akátů – náletových dřevin. Nešlo tedy o kvalitní a přírodovědně cenné stromy. Z hlediska ochrany přírody lze spíše konstatovat, že při zásahu došlo k prosvětlení keřového a bylinného podrostu s umožnění rozvoje bylinného patra,“ tvrdí Jiří Bělohoubek.

Naučnou stezku a chráněné území v údolí Hasiny navštíví každý rok přibližně 1000 až 1500 lidí. Ještě že návštěvníci přijíždějí do údolí meandrujícího potoka hlavně na jaře a v létě, v době vegetace, protože současná tvář oblíbené přírodní lokality by se jim určitě nelíbila.