Základní škola v Lipenci je v současné době bez ředitelky. Zdeňka Jelinská v září složila funkci, nepohodla se se zřizovatelem školy – obcí Lipno. Starosta jí vytkl špatnou práci při vedení školy.

„Jako organizátorka některých akcí pro děti uspěla, ale jako manažerka – ředitelka školy - propadla. Neplnila své povinnosti. Během několika let jsme investovali do školy přes tři miliony korun, vedení školy však se svěřenými prostředky v některých případech nehospodařilo efektivně,“ uvedl starosta obce Jiří Novotný.

Podle tvrzení starosty za současné problémy ve škole může také zástupce ředitelky Vladimír Jošek. „Zjistili jsme, že z jeho strany mělo docházet k nestandardnímu jednání proti žákům. Ředitelka ale problém neřešila,“ říká J. Novotný.

Kam se poděla autorita a morálka?

Vladimír Jošek se proti tomuto nařčení ohradil. „Nebyl dán stejný prostor k vyjádření všem stranám. S uvedeným tvrzením rozhodně nesouhlasím. Učím již dlouhou dobu a je smutné, že učitel je vždy ten špatný. Kam se poděla morálka a autorita vůči pedagogickému sboru? Vždy jsme se snažili pracovat jak pro školu, tak i pro obec. Například jsme připravovali s paní ředitelkou projekt multifunkčního hřiště,“ řekl V. Jošek.

Vyjádření bývalé ředitelky školy se zatím nepodařilo získat, měla vypnutý telefon. V současné době probíhá výběrové řízení na nového ředitele školy. „Přihlásilo se již několik zájemců. Po výběrovém řízení by mohl být znám nový ředitel v listopadu,“ dodal starosta.

Základní škola v Lipenci v poslední době vstoupila do povědomí zajímavými návštěvami. Naposledy ji například navštívil americký velvyslanec v ČR Richard Graber s manželkou, spisovatel Michal Viewegh, herec Jiří Pomeje a další osobnosti. Všichni besedovali s dětmi.