Náhlé výtky, které předložil starosta Lipna Jiří Novotný na adresu ředitelky Základní školy v Lipenci Zdeňky Jelińské, nechápou někteří zastupitelé obce.

Za odcházející ředitelku se postavila například zastupitelka Eva Bartošová.

Zdeňka Jelińská v září neunesla tlak a po neshodách se starostou odstoupila z funkce.

„Do letošního září jsem neslyšela na jednáních zastupitelstva jediné kritické slovo starosty vůči škole. Naopak. Ještě v dubnu letošního roku starosta nešetřil slovy chvály na vedení školy. Ale začal nový školní rok a s problémy jako by se najednou roztrhl pytel. Pokud, jak Jiří Novotný najednou tvrdí, ředitelka školy řádně nehospodařila se svěřenými prostředky, proč jsme se to jako zastupitelé na jednáních nikdy nedozvěděli?“ uvedla Eva Bartošová. (Celé její prohlášení najdete níže.)

Ředitelka školy uvedla, že složila funkci kvůli rozdílným názorům na budoucí vývoj školy a kvůli arogantnímu jednání starosty vůči její osobě i některým zaměstnancům.

„Se zřizovatelem školy máme také příliš rozdílné názory na grantovou politiku. Škola, jako je ta naše, se bez grantů neopraví a může se stát, že kvůli provozním důvodům se bude muset v budoucnu zavřít. Bohužel ke všem grantům škola potřebuje souhlas zřizovatele,“ doplnila na dotaz Deníku Zdeňka Jelińská, která školu řídila pět let.

Pochvaly i kritika

Starosta Jiří Novotný vytýkal ředitelce špatné hospodaření při řízení školy, neřešení problémů s některými pedagogy a v neposlední řadě také nezakrytí jímky a pořízení jídelního automatu. Na druhé straně ji pochválil za práci s dětmi, ale ve vyjádření pro Deník uvedl, že podle něj selhala jako manažerka.

Kvůli odchodu ředitelky jsou ohroženy některé plánované akce. Škola připravila grant na víceúčelové hřiště a rozpočet na grant pro výměnu oken. V blízké budoucnosti se bude muset vyřešit stav kotelny, nevyhovující septik, podlahy ve škole, je potřeba další třídy vybavit nastavitelným nábytkem, dokoupení pomůcek.

„Za dobu mého působení prošla škola velkou proměnou. To dokazuje i fakt, že po celých pět let se na zastupitelstvu obce škola i naše práce jevila bez vážnějších připomínek a škola obec zviditelňovala. Během tří let se nám podařilo nabídnout školu, která děti baví, která má nějaký smysl a do které chodí rády. Dokladem toho je i nárůst žáků z 87 před pěti lety, na dnešních 136,“ dodala Z. Jelińská s tím, že žákům i pedagogům přeje všechno nejlepší a rodičům děkuje za spolupráci a podporu.

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

V závěru minulého týdne jsem si přečetla článek o odchodu ředitelky ZŠ v Lipenci, Mgr.Zdeňky Jelińské. Vzhledem k tomu, že v Lipenci bydlím, moje děti před odchodem na osmileté gymnázium naši školu navštěvovaly, ráda bych napsala k událostem kolem školy svůj názor.

Poslední dny nevycházím z údivu nad tím, jak starosta Jiří Novotný tvrdě kritizuje Mgr.Jelińskou za její práci. Již 2 roky jsem členkou zastupitelstva obce a až do letošního září jsem na jednáních zastupitelstva neslyšela jediné kritické slovo starosty vůči škole. Naopak. Ještě v dubnu letošního roku, při jednání zastupitelstva, starosta srdečně zval všechny přítomné na chystané oslavy založení školy a slovy chvály na vedení školy nešetřil. Při oslavách samotných měl několik projevů, také se účastnil slavnostní akademie školy na konci školního roku v divadle v Lounech. Ani při červencovém jednání zastupitelstva se o záležitostech školy nezmínil, přestože je obec zřizovatelem školy.

Ale začal nový školní rok a s problémy jako by se roztrhl pytel. Pokud, jak Jiří Novotný najednou tvrdí, ředitelka školy řádně nehospodařila se svěřenými prostředky, proč jsme se to jako zastupitelé na jednáních nikdy nedozvěděli? Je velice snadné ze dne na den označit ředitelku školy jako špatnou manažerku, ale bez konkrétních důvodů? Pokud údajně škola špatně nakládala se svěřenými prostředky, proč hospodářka školy, paní Jana Šindelářová, nedala zřizovateli či zastupitelstvu tyto skutečnosti na vědomí? Nelíbí se mi, že starosta nechal situaci vygradovat až v průběhu prvních školních dnů a zbytečně tak vnesl nejistotu a zmatky do počátku školního roku. Pokud ve škole byly jakékoli problémy, měly se řešit na konci předchozího školního roku a v průběhu prázdnin.

Pokud já vím, v době, kdy Mgr.Jelińská nastoupila do své funkce, navštěvovalo naši školu kolem 80 žáků, nyní je to 137 dětí, což je nárůst o 71%! Školu v Lipenci navštěvují i děti z Loun a mnoha vesnic v okolí. Škola má výborné počítačové vybavení, její školní akademie v divadle jsou skutečně nápadité, vtipné a výrazné, děti se umísťují na předních místech ve vědomostních olympiádách, škola má krásné internetové stránky atd. A nyní bych si měla najednou myslet, že ředitelka byla špatnou manažerkou?

Já se naopak domnívám, že její obětavá práce pro naši školu a zároveň pro obec si zaslouží jedno velké „DĚKUJI“.

Bc. Eva Bartošová