Když chtějí rodiče z Líšťan dát své dítě do školky, musejí se obrátit na sousední Cítoliby, Ročov nebo přímo Louny. To by se mohlo v dohledné době změnit. V Líšťanech plánují zřízení vlastní mateřské školy. S financováním bude ale muset pomoci dotace.

O podání žádosti o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu, tedy Evropských fondů, rozhodli na prosincovém jednání líšťanští zastupitelé. Peníze mají pomoci přizpůsobit vybranou budovu tak, aby v ní mohlo být zařízení pro předškolní děti.

Odhadované náklady: 10 milionů korun

„Jde o objekt bývalého pohostinství vedle našeho kulturního domu. Odhadované náklady na zřízení školky jsou necelých deset milionů korun, což je nad možnosti našeho rozpočtu," uvedl Miroslav Protiva, starosta Líšťan. Podle jeho slov má na začátku příštího roku proběhnout výběrové řízení na firmu, která by práce provedla. „Získáme tak reálnou cenu, kterou uvedeme do žádosti o dotaci," plánuje starosta.

Je vůbec v obci dostatek dětí, které by do školky mohly chodit? „To samozřejmě musíme pro žádost o dotaci také vědět. Předpoklad je dvacet dětí od nás z Líšťan a také ze Zbrašína a několika dalších okolních obcí," dodal Miroslav Protiva.

Líšťany budou o dotaci na tento projekt žádat už podruhé, poprvé neuspěly.

V posledních letech zřídily kvůli velkému počtu dětí nové mateřské školky i jiné obce v okrese Louny. Například Holedeč na Žatecku nebo Veltěže na Lounsku.