„Zemědělcům v průchodu hospodářskou krizí pomůžeme, jak jen to bude možné v našich silách a kompetencích,“ řekl P. Gandalovič. Podle něj poslanecká sněmovna v průběhu února definitivně podpořila návrh, na základě kterého bude převedena částka jedné miliardy a tři sta milionů korun z Pozemkového fondu České republiky na dorovnání přímých plateb zemědělcům.

Sněmu se kromě ministra a zástupců Asociace zúčastnilo několik stovek sedláků z Litoměřicka, Lounska, Ústecka. Jak ale upřesnil Josef Kořínek z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, nově již nebudou mít přímé platby podobu dotací či příspěvků. Ve stoprocentní výši budou vypláceny jen těm zemědělcům, ke kterým kontrola v průběhu roku nedorazí, případně neshledá žádné porušení nastavených předpisů.

Kontroly by se podle Josefa Kořínka měly týkat nejméně jednoho procenta farem v České republice. „Kontroly budou zaměřeny především na to, zda je zemědělský provoz šetrný k životnímu prostředí. Například zda je kejda a močůvka na svažitých pozemcích zaorávána do 24 hodin,“ sdělila Jaroslava Šámová z Ústavu zemědělské ekonomiky.

Převážnou část Selského sněmu věnovali přítomní farmáři řešení jednotlivých problémů v jejich zemědělské praxi. Kromě toho si připomněli desetileté výročí od založení Asociace soukromého zemědělství ČR.