Největšími problémy Litvínova jsou nezaměstnanost, špatné soužití s Romy a znečišťování životního prostředí chemických průmyslem, elektrárnami a auty.

Největšími klady Litvínova zase zeleň, příroda, okolí, pospolitost a celkový vzhled města.

Takový je výsledek průzkumu veřejného mínění v Litvínově, který dělala společnost Factum Invenio od 2. února do 8. března. Na dotazy odpovídalo 509 dospělých obyvatel města. „Je to reprezentativní vzorek,“ řekl Deníku šéf průzkumu František Knobloch. Stejná společnost zkoumala loni v celém Ústeckém kraji názory lidí na život v severních Čechách. Závěry byly podobné.

Litvínovský průzkum navíc odhalil další závažné skutečnosti, které potvrzují špatné sociální klima na severu a které narušují snahy úřadů o zlepšení. Tazatelé zjistili, že většina oslovených Litvínovanů volá po drsnějším řešení romské problematiky. Chtějí více trestat neplatiče a zneužívače dávek, posílit policii a Romy vystěhovat do levných bytů za město.

„Veřejné mínění se radikalizuje,“ řekl Deníku Bronislav Podlaha z Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která působí na Mostecku. Podle Podlahy pouhá represe problémy nevyřeší, lidé ji ale upřednostňují, protože mají i kvůli nezájmu médií málo informací o chystaných účinných opatřeních, která jsou pro celou společnost dlouhodobě výhodnější. Jedná se třeba o vytváření dostupnějšího sociálního bydlení s bezpečnostními zárukami pro obce a soukromé majitele objektů. Tento model integrace funguje ve Francii i Německu.

Europoslanec Falbr: vytváření nových ghett nikam nevede

Volání po vylučování Romů u velké části oslovených Litvínovanů zneklidnilo europoslance Richarda Falbra. „Vytváření nových ghett nikam nevede,“ řekl Falbr. Obává se, že nekompromisní postoje nahrávají extrémistům podobně jako v Maďarsku, kde neofašisté uspěli ve volbách.

Vyjádření litvínovské radnice se Deníku zatím nepodařilo získat. „S výsledky průzkumu v Litvínově jsme ještě oficiálně seznámeni nebyli, proto se k nim nemůžeme vyjadřovat,“ tlumočila stanovisko vedení města mluvčí radnice Eva Maříková.

O PRŮZKUMU
Zadavatelem byla Hospodářská a sociální rada Mostecka. Chtěla znát názor Litvínovanů kvůli lepšímu plánování rozvojových projektů v regionu.

TEST RADNICE
Litvínované hodnotili i činnost své radnice. Nejvíce ocenili snahy o zlepšení situace v Janově, zároveň ale uvedli, že řešení je nedostatečné.

SHRNUTÍ
„Jasně se profilují tři nejzávažnější problémy: nezaměstnanost, Romové a sociální vyloučení, stav životního prostředí.“
Zdroj: Factum Invenio