U Bošova a Libkovic na Podbořansku probíhá u silnice I/6 Praha – Karlovy Vary v současné době kácení stromů. V místě totiž vyroste nová čtyřproudová silnice R6, část lesa u Bošova musí navíc ustoupit budoucí mimoúrovňové křižovatce.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce novou silnici v úseku Lubenec – Bošov začít stavět už v květnu, po dokončení výběrového řízení na stavební firmu. Na silnici už bylo vydáno stavební povolení. Řidičům by měla čtyřproudová silnice v délce 4,1 kilometru začít sloužit od počátku roku 2012, stavba úseku vyjde na zhruba jednu a půl miliardy korun.

Stavba Lubenec – Bošov je jedním z 12 úseků mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary, kde dojde k přestavbě silnice I/6 na rychlostní silnici R6. Část nové čtyřproudové silnice povede ve stopě současné trasy, někde bude vedena mimo. V případě úseku Lubenec – Bošov dojde k úpravě současné dvoupruhové silnice na čtyřpruh západně od Lubence. „Začátek úseku je situován přibližně jeden kilometr východně od Libkovic, kde bude vybudován provizorní sjezd na silnici I/6. Ve výhledu tam bude silnice R6 pokračovat připravovaným obchvatem Lubence, který se bude stavět později,“ uvádí se v informačním letáku ŘSD ke stavbě.

Nová silnice od tohoto místa bude pokračovat směrem na západ v trase současné silnice I/6, jižně mine Libkovice a povede stoupáním směrem k Bošovu. Tuto obec na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje mine rovněž jižně. U Bošova bude mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/194 Žlutice – Valeč. Její součástí budou tři kruhové objezdy, které zároveň umožní napojení rychlostní silnice na doprovodnou komunikaci. Přibližně 250 metrů západně od Bošova tento úsek skončí a napojí se opět provizorním sjezdem na současnou silnici I/6. Příští rok by se tam pak měl začít stavět navazující úsek Bošov – Knínice, jenž má být hotový v roce 2013.

Součástí stavby rychlostní silnice R6 mezi Lubencem a Bošovem budou dva mosty přes polní cestu a vodoteč a dvě protihlukové stěny u Libkovic a Bošova v celkové délce 900 metrů. S hlavní trasou bude vybudováno i několik přeložek komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a polních cest.

Lubenec – Bošov je prvním ze tří úseků silnice R6, která se má začít stavět na Podbořansku. Dalšími je severní obchvat Lubence s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/226 do Podbořan a úsek Lubenec – jesenická křižovatka se severním obchvatem Černčic s křižovatkou se silnicí do Kryr. Celá R6 mezi Prahou a Karlovými Vary má být dokončena kolem roku 2015.