Po uvolněné situaci šedesátých let, přišla "ledová sprcha" v podobě vstupu okupačních vojsk pěti států na naše území.

Ulicemi se valily kolony tanků a těžké vojenské techniky. Ke 40. výročí začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, jež začala 21. srpna 1968, jsme připravili na těchto stránkách fotogalerie historických snímků, dokumenty, vzpomínky a vyprávění.

Státní okresní archiv v Lounech má ve svých sbírkách řadu materiálů, které se přímo zabývají událostmi v srpnu 1968 na Lounsku.

Výborným pomocníkem pro badatele je Sbírka dokumentů k obsazení Loun v srpnu 1968 , která přehledně shrnuje veškeré dokumenty, fotografie i audionahrávky, vztahující se k této době.

Sbírku zpracovala archivářka Miluše Čáková a i díky ní a ochotě dnešních pracovníků lounského archivu jsme se mohli vypravit "na výzvědy" do minulosti.

Prostřednictvím archivních materiálů i živých svědectví jsme pro vás připravili výlet do roku 1968, do dnů, kdy vojska pěti států vstoupily na naše území a začalo tak dvacet let normalizace, útlaku a nesvobody.

Lounské snímky ve fotogalerii u tohoto článku zčásti pořídili Jiří Beran a Bohumil Srp, zčásti jsou dílem neznámých autorů. Nyní jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Lounech.

Rozcestník na různé tematicky zaměřené články k tomuto tématu najdete na této stránce dole.

Co o začátku okupace hovoří Sbírka dokumentů k obsazení Loun v srpnu 1968:

Demokratický proces a politické změny po nástupu nového vedení KSČ v Československu v lednu roku 1968 přispěly k pozitivním změnám snad v každé obci. Nejinak tomu bylo i v Lounech. Svou činnost zahájil dosud zakázaný Junák, 27. 3. se uskutečnil mimořádný sjezd pléna OV KSČ, jehož zasedání mělo již plně progresivní duch, novým předsedou ONV byl zvolen Josef Holub, v květnu byla založena pobočka K 231, 11.7. ustaveno nové vedení NF, atd.

Změny se uskutečňovaly rychle a ve všech oblastech každodenního života. Potom však přišel osudný 21. srpen.

Louny se toho dne probudily časně. Hluk projíždějících vozidel vojsk Varšavské smlouvy překvapil každého. Mezi 3. a 4. hodinou ranní přijely od Dobroměřic tanky. Lidé byli zmateni, nevěřili tomu co se děje. Kolona pak projížděla celý den a směřovala ku Praze. Vlna odporu a nesouhlasu zachvátila celé město, na zdech, chodnících a transparentech se objevila protisovětská hesla. "Jděte domů, okupanti" se neslo nejen naším městem, ale celou republikou.

Louny byly obklíčeny sovětskými vojsky, které se usadily v blízkém okolí, hlavně tanků mířily na město. Lidé se snažili debatovat s vojáky, na znamení nesouhlasu nosili trikoloru a vyvěsili vlajky na půl žerdi. Továrny a závody pracovaly, klid ve městě byl však jen zdánlivý. Sovětští důstojníci v čele s mj. Kyselovem jednali pouze s tajemníkem OV KSČ Šenkýřem.

Všeobecně panovala značná neinformovanost, rozhlas a televize vysílaly často protichůdné zprávy, místní rozhlas vyzýval ke klidu. Panující nejistota vyvolala mezi lidmi nákupní horečku, která však naštěstí brzy pominula.

22. srpna se v Praze ve Vysočanech konal XIV. mimořádný sjezd KSČ, z Loun se jej zúčastnilo celkem šest delegátů. Šenkýř, Holub, Hejzl, Coufal, Velíšek a Lůžek.

Kritickým dnem pro město Louny se stala sobota 24. srpna, velitel sovětských vojsk vydal ultimatum k odstranění hesel a nápisů. Ten den v dopoledních hodinách uspořádali občané manifestaci, ani mládež nezůstala stranou, část z nich držela protestní hladovku. Ústřední orgány zaplavila vlna rezolucí odmítajících okupaci. Napětí mezi lidmi panovalo až do návratu čsl. vládních představitelů z Moskvy.

Výsledek jejich jednání byl rozčarováním pro všechny. Ještě dlouho po srpnových událostech svítila jiskřička naděje, že změny, které byly započaty, se přece jen alespoň zčásti uskuteční. Pozvolný nástup konsolidace v celé zemi byl však neúprosný a zastavil společenský a ekonomický vývoj na dlouhých dvacet let.

Sbírka dokumentů byla pořízena v srpnových dnech roku 1968 dr. Lůžkem a J. Beranem. Jako doplněk k inventáři je veden dar p Kubovského ze Žatce z roku 1996. Archiv tímto způsobem získal písemnosti OV KSČ Louny z let 1968-69, Rezoluci podniků a organizací proti obsazení republiky z roku 1968 a také záznamy rozhlasového vysílání okresního rozhlasu po drátě z let 1967, 68 a 69.

Chcete vědět víc? Čtěte také:

Tanky jsem musel provést městem, vzpomíná muž

Žatec byl ze strategického hlediska hodně důležitý

Tanky mířily na žateckou radnici, lidé plakali i bojovali

Proti okupaci bojovali i na Peruci

Žatecké muzeum připomene hrůzy srpnových dní

Jak o událostech 21. srpna 1968 hovoří Kronika města Loun

Lidé protestovali proti okupantům také satirou

Vstup vojsk odsoudili destíky organizací i prostí lidé

Zjistili jsme, co se v okrese psalo v novinách v srpnu 1968