V areálu vojenské ubytovny a kuchyně měl načerno stavět její nájemce Jaroslav Štěpánek. Měl stavět kotelnu, která je sice městem schválená, ale bez stavebního povolení.

„Už se tam stavělo a demolovalo, a to všechno bez stavebního povolení,“ uvedl například zastupitel Leo Peterka. Vedení města se problémem začalo ihned zabývat. „Kontaktovali jsme nájemce pana Štěpánka, stavební úřad ho vyzval k zastavení prací, což také nájemce ihned udělal. Také ihned dodal projektovou dokumentaci a bylo zahájeno stavební řízení. Stavba je tedy zastavena až do vydání povolení,“ sdělil včera na náš dotaz Martin Gutzer, tajemník podbořanské radnice.

Nájemce považuje celou událost za nedorozumění. „To už se vyjasnilo. Teď spolupracujeme na nápravě se stavebním úřadem,“ uvedl nájemce Jaroslav Štěpánek. Jak už jsme dříve informovali, podbořanští zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili prodej bývalé vojenské ubytovny a kuchyně. Objekt bude prodán formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 12 milionů korun.