Příspěvky na transparentním účtu by mohly pomoci zaplatit nákladnou léčbu. „Existuje velká šance, že se Míša opět postaví na nožičky. Pomoci by k tomu mohl rehabilitační pobyt,“ vysvětluje garantka sbírky Lenka Holbičková. Účet za zdravotní program se vyšplhá na sedmdesát tisíc korun, poskytuje ho špičková pražská klinika s centrem robotické rehabilitace. Pojišťovna léčbu nehradí ani zčásti.

Na účtu pro Míšu se momentálně nachází téměř sto tisíc korun. Původně se totiž sbírka nezakládala pro rehabilitační pohyb. Cílem bylo vybrat čtyřicet tisíc korun na rehabilitační přístroj motomed. Peníze se vybraly už za šest dní, což překvapilo nejen samotné iniciátory sbírky, ale především rodinu.

„Je to pro nás obrovské a nečekané milé překvapení. V dnešní nelehké době vám není lhostejné cizí neštěstí,“ děkuje veřejně na sociálních sítích maminka Míši, Renata Tabačková Krutzká. „Ještě před deseti měsíci byl Míša naprosto zdravý kluk. Poté náhle onemocněl, několik měsíců strávil v nemocnici a nás vůbec nenapadlo, že by z ní neměl vyjít po svých. Jako každý rodič chceme využít veškeré možnosti, které můžeme, aby se to zlepšilo. A díky vám jsme tomu zase o kousek blíže,“ pokračuje. 

Organizátoři pomoci povzbuzení kladnou odezvou se proto rozhodli sbírku rozšířit o rehabilitační pobyt. A podle všeho je k němu už hodně blízko. „Zbývá nám vybrat patnáct tisíc korun,“ vypočítává Holbičková. Na účtu se schází obnosy ve stovkách i tisících korun. Lidé přejí chlapci hodně sil. „Míšo, bojuj a nevzdávej se,“ vzkazuje například Pavlína Neubertová.

Pokud se i tentokrát peněz sejde více, o jejich další využití se dárci obávat nemusí. „Pro Míšu by bylo ideální, kdyby do roka od toho prvního absolvoval další pobyt. Jsou to tři až čtyři týdny intenzivní léčby, které budou ještě potřeba,“ dodává Holbičková.

Číslo transparentního účtu dobročinné sbírky pro Míšu je 234779862/0600. Jak se Míšovi daří a jaké je pokračování sbírky, můžete sledovat na facebookové otevřené skupině Prosba o pomoc pro Míšu.