Na základě množství vytříděného odpadu dostalo město od společností EKO-KOM 572 tisíc korun. Z těchto prostředků jsou následně hrazeny výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, a to nejen běžné náklady na svoz separovaného odpadu, ale i investiční akce, například budování podzemních kontejnerů či rozšiřování stanovišť na separovaný odpad.

(ml)