Na základě množství vytříděného odpadu dá společnost EKO-KOM městu odměnu 545 328 korun. „Získané prostředky jsou příjmem města, ze kterého jsou následně hrazeny výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, a to nejen běžné náklady na svoz a likvidaci odpadu, ale i investiční akce jako budování podzemních kontejnerů nebo rozšiřování stanovišť na separovaný odpad,“ uvedla lounská radnice.