Představila se s lekcí pro druhý stupeň základních škol, kde jsou tématem řecké báje a pověsti. „Jana Hrbková je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších českých dětských knihovnic, jsme rádi, že patří do týmu lounské knihovny. Programy pro děti všech věkových kategorií provozuje denně, zapojuje se do celostátních akcí a projektů,“ sdělila ředitelka lounské knihovny Dagmar Kučerová.

Soutěžní přehlídka OknA oceňuje knihovnické aktivity.