D6 Obchvat Lubence

U Lubence na Podbořansku se od jara 2018 staví pětikilometrový obchvat, jenž se stane součástí dálnice D6 Praha – Karlovy Vary. Severně od obce ve směru na Podbořany vyrostla mimoúrovňová křižovatka se dvěma kruhovými objezdy, údolí říčky Blšanky překlenuly dva mosty. Na dálnici se v některých místech už pokládají konstrukční vrstvy. „Ke zprovoznění stavby dojde na začátku druhé poloviny roku 2021,“ informuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Obchvat Lubence vyjde na miliardu korun.

Video z výstavby

Zdroj: Youtube

Vizualizace stavby

Zdroj: Youtube

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu

V září 2019 proběhlo slavnostní zahájení výstavby dálnice D7 Praha – Chomutov u Panenského Týnce na Lounsku. Za 700 milionů korun se obchvat obce rozšíří do čtyřproudové podoby, u místního hřbitova vyrostla mimoúrovňová křižovatka s velkým kruhovým objezdem, přes který byla svedena doprava. S uvedením tři a půl kilometru dlouhé dálnice do provozu se počítá rovněž ve druhé polovině letošního roku.

Video z výstavby

Zdroj: Youtube

Vizualizace stavby

Zdroj: Youtube

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

Obchvat Loun uvedený do provozu v roce 1999 se od loňska rozšiřuje do čtyřproudové podoby. Šestikilometrový úsek dálnice D7 má být uvedený do provozu v polovině roku 2022, práce vyjdou na 800 milionů korun. V rámci výstavby se zruší křižovatka mezi Louny a Cítoliby, na křižovatce Louny západ vyroste druhý kruhový objezd ve směru na Zeměchy.

Video z výstavby

Zdroj: Youtube

Vizualizace stavby

Zdroj: Youtube

D7 Chlumčany

Letos na jaře se má začít stavět čtyři a půl kilometru dlouhý úsek dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, podle projektu mají práce vyjít na 1,7 miliardy korun. S uvedením do provozu se počítá v roce 2023. V rámci stavby dojde k úpravě křižovatky Louny východ, údolí Smolnického potoka překlene nový dálniční most. V letech 2024 až 2025 se má u Smolnice stavět v obou směrech dálniční odpočívka pro celkem 52 osobních a 28 nákladních aut.

Vizualizace stavby

Zdroj: Youtube