Šířka jednostranného chodníku bude minimálně 1,75 metru, komunikace pět a půl metru, s povrchem ze živice a zbytek uličního prostoru je plánovaný jako „zelený pás“ využitelný pro vsak povrchových vod. Část zeleného pásu bude zpevněna vegetačními tvárnicemi s možností parkování aut. Město na akci získalo stavební povolení.